Asmens anketa darbui Vokietijoje

Professionelles Foto
- Kein Urlaubsfoto
- Kein Foto mit anderen Menschen (Senioren)

Vorname:*

Name:*

Geburtsdatum:*

Nationalität:*

Familienstand:*

Kinder:*

Wohnort:*

Telefon/Handy:*

E-Mail Adresse:*

Skype:

Größe:*

Gewicht:*

Allergien/Krankheiten:*

____________________________________________________________________________________________________________________

Sprachkenntnisse

Deutsch:*

Weitere Sprachen:

Allgemeine Fragen

Führerschein:*

Fahrpraxis:

Rauchen:*

Auslandserfahrung:

Erfahrungen/Tätigkeiten als Seniorenbetreuer/in:*

Erfahrung mit folgenden Erkrankungen/Tätigkeiten

Erkrankungen

Bluthochdruck:*

Diabetes/Diät:*

Schlaganfall/Lähmung:*

Arthrose:*

Herzprobleme:*

Lungenerkrankungen:*

Demenz/Alzheimer:*

Augenleiden:*

Krebsleiden:*

Ansteckende Krankheiten:*

Inkontinenz:*

Parkinson:*

Multiple Sklerose:*

Sondenernährung:*

Bettlägerigkeit:*

Rollstuhl/Rollator:*

Weitere:

Tätigkeiten

Haushaltsarbeiten*

Grundpflege*

Zubereitung von Mahlzeiten*

Spaziergänge*

Begleitung zum Arzt *

Toilettengänge begleiten*

Windeln wechseln*

Vorlesen*

Freizeitgestaltung*

Gartenpflege*

Haustierversorgung*

Nachtarbeit*

Krankengymnastik*

Weitere:

Ausbildung:*

Erlernter Beruf:

Pflegekurs absolviert*

Über mich

Charaktereigenschaften*:

Hobbies*:

Empfehlungen:*

Pripažįstu, kad mano pateikti duomenys yra teisingi*

Suprantu, jog be mano tapatybės patvirtinimo, mano pateikti asmens duomenys bus tvarkomi ir mano kandidatūra bus vertinama tik
VšĮ "Ringas LT", be teisės perduoti mano asmens duomenis trečioms šalims. Sutarties sudarymui, privalėsiu patvirtinti savo tapatybę
Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka*

Susipažinkite su įmonės Privatumo politika

[wpgdprc "Aš patvirtinu, kad esu susipažinęs su įmonėje taikoma Privatumo politika ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi ja remiantis."]

___________________________________________________________________

Esu informuotas (-a) ir supratau, kad mano asmens duomenys (toliau – asmens duomenys) yra tvarkomi duomenų valdytojo – VŠĮ “Ringas LT” įm. kodas 303559097 (toliau - Darbdavys), personalo atrankos ir vidaus administravimo tikslais. Taip pat suprantu jog mano duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų gavėjams, jei tai yra reikalinga Darbdavio įsipareigojimams ir funkcijoms vykdyti, prieš sudarant darbo sutartį. Aš pats atskleidžiau ir perdaviau savo asmens duomenis Darbdaviui.

Taip pat esu informuotas (-a) ir supratau, kad vadovaujantis ES Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente ES 2016/679 įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, bei reikalauti ištaisyti netikslius duomenis; reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą; nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys ir atšaukti savo sutikimą duomenų tvarkymui; teisė į duomenų perkeliamumą; pateikti skundą duomenų apsaugą kontroliuojančiai institucijai.

Suprantu, jog šiais kontaktais Tel.Nr. +370 658 37335 ir el.paštas info@rely.lt ir adresu A.Baranausko g. 19-210, IIa., LT-50239 Kaunas, galiu kreiptis dėl mano, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Duomenų tvarkymo tikslai: įmonės Darbdavio teisinių prievolių vykdymas, darbo sutarčių sudarymas, kandidatų įsidarbinti pateiktų anketų ir gyvenimo aprašymų, vykdant darbuotojų atranką.

Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, tautybė, gyvenamoji šalis, miestas, amžius, nuotrauka, ūgis, svoris, šeimyninė padėtis, el.paštas, tel. Nr., išsilavinimas, profesija, kvalifikacija, teisė vairuoti automobilį, sveikatos būklė, žalingi įpročiai, užsienių kalbų mokėjimas, darbo patirtis ir stažas, charakterio bruožai, pomėgiai.

Duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpis: visi duomenys tvarkomi iki darbo sutarties sudarymo arba atsisakymo sudaryti darbo sutartį. Nesudarius darbo sutarties, visi duomenys saugomi 1 metus.

Duomenų gavėjai ar duomenų tvarkytojai: įmonės Europos Sąjungos valstybėse, su kuriomis bendradarbiauja Darbdavys, jei tai yra reikalinga Darbdavio įsipareigojimams ir funkcijoms vykdyti šiame informavime nurodytais tikslais, prieš sudarant darbo sutartį.

Perskaitęs šį supažindinimą, jame visą informaciją supratau. Vėlesni prieštaravimai šiam supažindinimui nedarys poveikio Darbdavio prievolėmis pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki supažindinimo, teisėtumui.

___________________________________________________________________

Patvirtinu jog perskaitęs šį informavimą, jame visą informaciją supratau*:
___________________________________________________________________